• יואב לייבוביץ

פעולה - Karma कर्म

מודעות פנימית נוכחת והפעולה לא מסבה סבל לשם כך הכרחי ידע נכון.

מותר לשגות כדאי לטעות אפשר להיכשל

הידע יגיע כשיהיה לו מקום. כשם שלא נכניס מזון נוסף כשהבטן מלאה, כך עבור הידע, קיים הצורך בכלי קיבול פנוי שיכיל אותו.

הכרתנו היא המכשיר לידע וזקוקה לטיהור היוגה - כדרך לצעוד בה - היא המזקקת.

הפעולה תהיה לשם הפעולה עצמה

והעשייה תציף נועם פנימי ונוכח.

אהבה ושפע יואבי ♥